Agency Relationship là gì?

Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về mối quan hệ đại lý, một hình thức được rất nhiều tổ chức và doanh nghiệp chọn để tìm kiếm và kinh doanh, mở rộng quy mô, và tăng số lượng khách hàng trên nhiều địa điểm.

Agency Relationship là gì?

Mối quan hệ đại diện là một khái niệm phổ biến trong tiếng Anh, nghĩa là mối quan hệ giữa người chủ và người đại diện.

Khi một người chủ ký hợp đồng với một người đại diện, người đại diện được cho phép thực hiện các thao tác và quyết định thay mặt cho người chủ. Trong mối quan hệ này, người đại diện có trách nhiệm đại diện lợi ích của người chủ và tạo lập hợp đồng với bên thứ ba.

Agency Relationship là gì?

Hiện nay, có rất nhiều mối quan hệ đại diện được tạo ra trong cuộc sống, bao gồm: mối quan hệ giữa thành viên hợp danh của một doanh nghiệp hợp danh, giám đốc và mối quan hệ đại diện cho công ty, người sáng lập hoặc tạo ra doanh nghiệp hoặc tổ chức, người quản lý, người môi giới, đấu giá viên và đại lý thương mại.

Khi được chọn làm đại diện, bên đại diện sẽ có nhiệm vụ và trách nhiệm thực hiện các phần việc được giao phó từ người chủ, theo thỏa thuận giữa hai bên về chất lượng và thời gian, và đảm bảo được lợi ích hợp pháp của hai bên.

Khi nào thì Agency Relationship được hình thành?

Khi nào thì Agency Relationship được hình thành?

Cần sự đồng thuận giữa 2 bên 

Thoả thuận rõ ràng trên văn bản

Người đại diện sẽ xác định một người đại diện cho mình trên tài liệu và cũng sẽ xác định rõ quyền hạn của người đại diện đó.

Đại diện phê duyệt

Một người có thể hoạt động như một người đại diện nhưng chưa được cấp thẩm quyền hoặc thực hiện việc vượt quá thẩm quyền đại diện. Nếu người được đại diện (chủ) chấp nhận hoạt động này, quan hệ đại diện vẫn được xác lập.

Không cần sự đồng thuận 2 bên 

Đại diện ngầm định

Có thể xác định mối quan hệ đại diện mà không cần tài liệu chứng minh bằng việc theo dõi quan hệ giữa người được đại diện và người đại diện hoặc bằng cách xem hành vi của hai bên.

Đại diện hiển nhiên

Nếu người đại diện gây ảnh hưởng cho bên thứ ba với hành vi khiến cho bên thứ ba tin tưởng tuyệt đối vào chủ thể có thẩm quyền đại diện, người đại diện không thể từ chối hoặc phủ nhận thẩm quyền đại diện của chủ thể và phải chịu trách nhiệm về những hành vi mà họ đã thực hiện dưới danh nghĩa là người đại diện.

Đại diện cần thiết 

Trong những trường hợp cấp bậc độ ưu tiên khi có nguy cơ gặp nạn về tính mạng, tài sản hoặc quyền lợi của người được đại diện, một chủ thể phải thực hiện những hành động bảo vệ lợi ích của người được đại diện.

Khi nào thì Agency Relationship bị chấm dứt?

Khi nào thì Agency Relationship bị chấm dứt?

Bạn viết lại sát với đoạn gốc nhé: Một mối quan hệ đại diện có thể kết thúc trong một trong những trường hợp sau:

Hợp đồng đại diện bị chấm dứt khi hai bên đồng ý và xác nhận việc kết thúc.

Một trong hai bên trong mối quan hệ đại diện qua đời.

Người đại diện không còn đủ sức mạnh pháp lý hoặc khả năng hành vi dân sự để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Người được đại diện bị tịch thu.

Người được đại diện hoặc người đại diện riêng chấm dứt hợp đồng đại diện.

Người đại diện sẽ có quyền hạn như thế nào?

Người đại diện sẽ có quyền hạn như thế nào?

Một người đại diện có quyền hạn trong việc thực hiện các hành vi theo giới hạn đã được quy định trong hợp đồng đại diện trước đó. Khi họ thực hiện những hành vi trong quyền hạn, bất kỳ hợp đồng nào giữa người đại diện và bên thứ ba đều tạo ra mối ràng buộc giữa người được đại diện và bên thứ ba.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, giới hạn quyền hạn của người đại diện không được quy định rõ ràng mà chỉ được hiểu ngầm. Trên cơ bản, quyền hạn của người đại diện có thể chia thành 2 loại chính.

Quyền hạn thực tế

Quyền hạn rõ ràng: Quyền hạn được biểu thị một cách rõ ràng, thông qua văn bản, với nhiệm vụ đại diện cụ thể được nêu ra.

Quyền hạn ngầm định: Là những quyền hạn chưa được biểu thị chính thức bằng văn bản nhưng vẫn được hiểu và chấp nhận. Ví dụ, tại một doanh nghiệp, nếu một nhân viên phụ trách lập hợp đồng và đặt hàng, họ cũng có quyền đại diện cho chủ doanh nghiệp để đặt hàng.

Quyền hạn hiển nhiên

Loại quyền hạn ngầm định xuất hiện khi một chủ thể cho phép người khác thực hiện các hành động tại tên mình, dù quyền đại diện chính thức chưa được trao tặng hoặc đã bị thu hồi. Trong trường hợp này, người đại diện sẽ phải chịu trách nhiệm với bên thứ ba.

Thu hồi quyền đại diện

Việc thông báo về việc thu hồi quyền đại diện cần được làm ngay lập tức bởi người được đại diện với các bên liên quan, bao gồm cả những người đã thực hiện giao dịch với người đại diện. Tuy nhiên, mặc dù quyền đại diện đã bị thu hồi, trong trường hợp phát sinh mối quan hệ liên quan đến quyền đại diện trước đó, người được đại diện vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm với các hợp đồng đã ký kết.

Bên thứ 3 và người đại diện có quan hệ như thế nào?

Bên thứ 3 và người đại diện có quan hệ như thế nào?

Người đại diện được quyền đại diện thay mặt thực hiện hợp đồng với bên thứ ba, nhưng không có trách nhiệm pháp lý liên quan đến hợp đồng và không có quyền thực thi hợp đồng đó. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể, người đại diện sẽ phải chịu trách nhiệm và thực thi hợp đồng như:

(1) Thực hiện trách nhiệm của cá nhân;

(2) Theo thông lệ kinh doanh hoặc tập quán thương mại, người đại diện có trách nhiệm và quyền hạn thực thi hợp đồng;

(3) Trường hợp người đại diện thực hiện hành động thay mặt chính bản thân họ nhưng giả tạo là đại diện của người khác.

(4) Trong trường hợp vi phạm những quyền hạn được thỏa thuận trong quan hệ đại diện, người đại diện sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với bên thứ ba, dù hợp đồng được ký kết dưới tư cách là người đại diện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Liên hệ ngay

Liên hệ
"