Chân không dẫn điện hay cách điện tại sao

Survival in Space Unprotected Is Possible--Briefly - Scientific American

Môi trường chân không (microgravity environment) là một tình trạng mà một vật thể hoặc một tập thể hoạt động trong môi trường mà không có sức trọng hoặc có sức trọng rất thấp. Vậy chân không có hỗ trợ dẫn điện không?

Chân không có dẫn điện hay không 

Môi trường chân không dẫn đến tình trạng không có dẫn điện (zero electrostatic environment). Trong môi trường chân không, các tải điện của các vật thể không có thể giữ vị trí và có thể làm tăng hoặc giảm năng lượng của các hạt vật. Điều này có thể dẫn đến một số vấn đề trong việc sản xuất và sử dụng một số các thiết bị và hệ thống trong môi trường chân không.

Survival in Space Unprotected Is Possible--Briefly - Scientific American

Tại sao chân không không dẫn điện 

Chân không có tính chất là loại bỏ hoàn toàn các phân tử khí, không có hạt tải điện. Do đó, nó không có tác động truyền đi các điện tích. Tại đó, chân không không dẫn điện. Tuy nhiên, trong thực tế, không thể tạo ra môi trường chân không tuyệt đối (hoàn toàn không có hạt tải điện và dẫn điện). Chỉ tạo ra được môi trường chân không tương đối, trong đó số lượng các phân tử khí còn rất ít. Nên, môi trường chân không tương đối vẫn có thể dẫn điện được nhưng khả năng dẫn rất là kém và khó.

Chân không không dẫn điện vì nó không chứa hoặc truyền đi bất kỳ số lượng điện nào. Chân không thường được sử dụng để tách riêng các thiết bị hoặc hệ thống từ nguồn điện và các thiết bị khác trong một môi trờng. Nó cung cấp một môi trờng an toàn và tách biệt cho các thiết bị và hệ thống để hoạt động mà không có sự tác động từ nguồn điện hoặc các thiết bị khác.

Chân không không dẫn điện vậy có dẫn nhiệt không

Chân không có thể dẫn nhiệt. Chân không có khả năng dịch chuyển nhiệt giữa các vật chất và từ môi trường xung quanh về trong. Điều này có thể được sử dụng trong các ứng dụng như chế tạo điện của máy bay, điều khiển nhiệt trong các vỏ tàu và tạo ra chế độ làm lạnh cho máy tính.

Thermal Vacuum Facilities 5 and 6 | NASA

Các ứng dụng của chân không 

Các ứng dụng của môi trường chân không gồm:

  1. Các thiết bị vật lý hạt nhân: chân không cần thiết cho việc điều khiển và quản lý sự hoạt động của các hạt nhân trong những thiết bị này.
  2. Thiết bị tự động hóa: chân không có thể sử dụng trong các thiết bị tự động hóa để tạo ra một môi trường độc lập từ tác động của những hạt tải điện.
  3. Các thiết bị y tế: chân không có thể sử dụng trong các thiết bị y tế để tạo ra một môi trường an toàn cho bệnh nhân.
  4. Các thiết bị quản lý tài nguyên: chân không có thể sử dụng trong các thiết bị quản lý tài nguyên để tạo ra môi trường cho các tải trọng điện.
  5. Các thiết bị quản lý cơ sở dữ liệu: chân không có thể sử dụng trong các thiết bị quản lý cơ sở dữ liệu để tạo ra một môi trường an toàn cho dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Liên hệ ngay

Liên hệ
"