Công thức tính số Mol

Công thức, cách tính số mol và nồng độ mol hno3.
Số mol là một đơn vị được xác định cho lượng chất, nó nằm trong Hệ đơn vị quốc tế (SI) và dạng viết tắt của nó là “mol”. Mol là khối lượng của chất đó chứa cùng một số đơn vị cơ bản. Về công thức tính số Mol thì cũng vô cùng đơn giản, bài viết sẽ giới thiệu cho bạn cùng việc giải những bài toán liên quan để bạn hiểu rõ vấn đề hơn. 

Mol là gì

Khái niệm Mol/Mole là một phương pháp đơn giản và thuận tiện để biểu thị lượng chất trong các ứng dụng hóa học. Chúng ta có thể có các phép đo thành hai bước, một bước là độ lớn bằng số và bước kia là các đơn vị biểu thị độ lớn.
Mol là gì?
Mol là gì?

Ví dụ, khi chúng ta nói rằng khối lượng của một quả dưa hấu là 1 kilôgam, thì 1 là độ lớn và đơn vị là “kilôgam”. Tuy nhiên, đối phó với các hạt ở cấp độ nguyên tử hoặc phân tử, những đơn vị đo truyền thống như này sẽ không hoạt động. Bởi vì ngay cả một gam nguyên tố nguyên chất cũng sẽ chứa một số lượng lớn nguyên tử. Đó là lý do tại sao chúng ta đang sử dụng khái niệm mol.

Số mol hay mole là con số được sử dụng để xác định lượng chất trong phương trình hóa học, dạng viết tắt của chúng là “mol”. Một mol đại diện cho số nguyên tố hóa học trong một phương trình. Và đương nhiên là 1 mol chứa một số lượng rất lớn các hạt. Giá trị của một mol của bất kỳ chất bằng số Avogadro:

 • Số Avogadro = 6,023 × 10²³.  Số Avogadro được sử dụng để đo các sản phẩm trong bất kỳ phản ứng hóa học nào.
 • 6,023 × 10²³ = 1 mol nguyên tử, phân tử hoặc hạt

Xem thêm bài viết: Thế nào là vật liệu cách điện

Nồng độ mol là gì

Nồng độ mol là cách dễ hiểu nhất  để  mô tả  nồng  độ  chất  tan  trong  dung  dịch. Nồng độ mol được mô tả là tổng số mol chất tan hòa tan trong mỗi lít dung dịch, nghĩa là M = mol/L. Tất cả các phép đo mol được áp dụng để xác định thể tích mol trong dung dịch là nồng độ mol.

Lợi ích của khái niệm Mol 

Đơn vị của mol rất có ý nghĩa trong hóa học. Nó tạo thành cơ sở của phép cân bằng hóa học và là cách tốt nhất để biểu thị lượng chất phản ứng cùng sản phẩm được tiêu thụ hay hình thành trong một phản ứng hóa học.  Tất cả các phản ứng hóa học có thể được biểu thị bằng số mol. 

Công thức tính số Mol

Có hai cách cơ bản để công thức tính số mol có thể phát triển đó là dựa vào khối lượng hoặc thể tích. 

Tính số mol dựa trên khối lượng

Công thức số mol được viết là: Số mol = Khối lượng chất ÷ khối lượng mol (n=m/M)

Số mol dựa trên khối lượng
Số mol dựa trên khối lượng
Số mol của một chất bằng tỷ lệ giữa khối lượng đã cho của nó trong bất kỳ loại phản ứng hóa học nào với khối lượng của một mol chất đó. Nó có thể được hiểu là số mol có thể cho khối lượng nhất định của chất đó. Nó được biểu thị bằng ký hiệu “n” và đơn vị đo lường của nó là mol.
Khối lượng của một mol chất bằng khối lượng phân tử của nó, được đánh giá bằng cách tìm số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong hợp chất rồi nhân trọng lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố với nó. Một cách tượng trưng, ​​​​công thức số mol là: n là số mol, m là khối lượng của chất, M là khối lượng của một mol chất đó.

Công thức tính số mol qua thể tích

Định nghĩa của nồng độ mol là nối liên kết giữa số mol của một chất tan và thể tích của dung dịch. Có thể bắt đầu công thức tính nồng đồ từ số mol và thể tích hoặc khối lượng và thế tích hay số mol và mililit (ml).
Công thức nồng độ mol được dựa trên thể tích như sau: Nồng độ mol = Số mol / Khối lượng dung dịch (CM=n/V)

Tính số mol thông qua thể tích
Tính số mol thông qua thể tích

Khi làm bài thì cần chú ý đổi đơn vị của thể tích từ ml sang lít

Mẫu bài tập áp dụng công thức tính số mol có giải

Để bạn có thể áp dụng công thức tính số mol vào bài tập luôn thì bài viết sẽ giới thiệu đến bạn những bài tập mẫu, có giải.
Bài 1: Tìm số mol trong 0,325 gam bari hydroxit Ba(OH)2.
Giải bài:
Các giá trị đã cho là:

 • Khối lượng của Ba(OH)2= 0,325 gam
 • Khối lượng mol tức là khối lượng của một mol Ba(OH)2  là 171 gam. (nghĩa là theo Bảng tuần hoàn hóa học, Ba có khối lượng 137, Oxi là 16  và H là 1. Suy ra 137 16×2 1×2=171)
 • Công thức số mol là: n=m/M
 • Thay thế các giá trị vào ta có n=0,325/17 = 0,000190 (mol)
 • Đáp án: 0,000190 (mol)
Bài mẫu áp dụng công thức tính số mol
Bài mẫu áp dụng công thức tính số mol

Câu 2: Tìm số mol trong 190 gam của MnO2.

Giải bài:

Các giá trị đã cho trong bài toán là,

 • Khối lượng (m) của MnO2= 190 gam
 • Khối lượng của một mol  MnO2= 86,94 gam
 • Áp dụng công thức n=m/M=190/86,94=2,184 (mol)
 • Đáp án: 2,184 (mol)

Lời kết

Bài viết trên đã giúp bạn học được công thức tính số mol đơn giản. Đây chỉ là bước đầu tiên trong hóa học, vì vậy nếu muốn đọc thêm nhiều thông tin khác liên quan đến bộ môn này thì hãy theo dõi những cập nhập mới của website nhé!

Xem thêm bài viết: Feedback là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Liên hệ ngay

Mr Đạo
Mr Đạo 097.288.1852
Liên hệ
"