Mgo là oxit gì

MgO là viết tắt của Magnesium oxide, là một chất hóa học có công thức hoá học MgO. Nó là một hợp chất hữu cơ của Magnesium (Mg) và Oxygen (O2). Nó có dạng một hạt khô và màu trắng hoặc trắng xám. Mgo là oxit gì cùng tìm hiểu ngay nhé.

Mgo có phải oxit bazơ không 

Oxi bazo theo trang wikipedia.org đưa ra định nghĩa “Oxit bazơ là oxit của một kim loại kiềm hoặc kiềm thổ thuộc nhóm 1 hoặc nhóm 2 và có thể thu được bằng việc lấy nó ra từ nguyên tử hidroxit tương ứng”.

Bạn có thể hiểu đơn giản: Oxit bazơ là oxit của kim loại tương ứng với một bazơ và được phân ra thành 2 loại:

Oxit bazơ tan gồm các kim loại hoặc kiềm thổ Fe, Sr, Cs, Li, Ca, Ba, Mg, K. ..)

Oxit bazơ không tan gồm các nguyên tố còn lại và các oxit khác kiềm (Fe, Cu…)

Tóm lại Mgo thuộc nhóm oxit bazơ

Xem thêm các bài viết khác:

Tính chất của axit

Axit mạnh nhất thế giới là gì? Top 5 axit mạnh nhất thế giới

Tính chất của Oxit Bazơ

1. Oxit bazơ tác dụng với nước H2O

– Một số Oxit bazo tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazo (kiềm)

PTPƯ: Oxit bazo + H2O → Bazo

Ví dụ: BaO(r)  +  H2O(dd) → Ba(OH)2,(dd)

Na2O   +  H2O(dd) → 2NaOH

 CaO   +  H2O(dd) → Ca(OH)2

– Một số oxit bazo khác tác dụng với nước như: K2O, Li2O, Rb2O, Cs2O, SrO,

2. Oxit bazo tác dụng với Axit

– Oxit bazo tác dụng với axit tạo thành muối và nước

PTPƯ: Oxit bazo + Axit → Muối + H2O

Ví dụ: CuO(r)  +  HCl(dd) → CuCl2,dd  +  H2O

BaO + 2HCl → BaCl2 + H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

3. Oxit bazo tác dụng với Oxit axit

– Một số oxit bazo (là những oxit bazo tan trong nước) tác dụng với oxit axit tạo thành muối

 PTPƯ: Oxit bazo + Oxit axit → Muối

Ví dụ: CaO + CO2 → CaCO3

BaO + CO2 → BaCO3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Liên hệ ngay

Liên hệ
"