Nước nào đông dân nhất thế giới

Làn sóng già hóa dân số và sự tác động đến kinh tế thế giới - Redsvn.net

Theo báo cáo mới của Liên Hợp Quốc, tốc độ tăng trưởng dân số của thế giới đang chậm lại. Đối với các nước nghèo, tăng trưởng dân số cao có thể gây cản trở sự phát triển kinh tế bởi mức tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên lớn. Tuy nhiên, giảm dân số cũng có thể dẫn đến khủng hoảng nhân chủng học khi tỷ lệ người ở độ tuổi lao động trong cơ cấu dân số quá thấp.

Nước nào đông dân nhất thế giới

Hiện nay có 2 nước châu Á đang sở hữu dân số rất đông là Trung Quốc và Ấn độ vậy nước nào là nước có dân số đông nhất thế giới

Nước đông dân nhất thế giới năm 2021: Top 10 gồm những nước nào?

Dân số Trung Quốc

Theo ước tính của chính phủ Trung Quốc, đây là quốc gia có dân số lớn nhất thế giới với 1,413 tỷ người. Tuy nhiên, con số này chỉ bao gồm Trung Quốc đại lục, không bao gồm Hong Kong và Macau.

Trung Quốc đã thực hiện những biện pháp để chống lại tình trạng quá tải dân số, bắt đầu từ chính sách một con được áp dụng vào năm 1979. Từ năm 2015, chính sách này đã được nới lỏng thành giới hạn 2 con, rồi 3 con và sẽ được loại bỏ hoàn toàn vào năm 2021. Kể từ cuối những năm 1980, tỷ lệ tăng dân số hàng năm của Trung Quốc đã giảm đáng kể, từ 1,94% vào năm 1988 xuống còn 0,03 vào năm 2021.

Dân số Ấn Độ

Theo ước tính của chính phủ, dân số của Ấn Độ là 1,374 tỷ người, đứng thứ 2 thế giới, chiếm khoảng 1/3 dân số toàn cầu. Liên Hợp Quốc dự báo rằng, với tốc độ tăng trưởng dân số gần 1%, Ấn Độ sẽ vượt qua Trung Quốc để trở thành nước đông dân nhất thế giới vào năm 2023.

Từ những năm 1980, tỷ lệ tăng dân số hàng năm của Ấn Độ đã giảm, từ 2,35% năm 1982 xuống còn 0,97% năm 2021. Ước tính gần đây cho thấy rằng dân số Ấn Độ có thể đạt đỉnh vào đầu những năm 2060. Khác với Trung Quốc, Ấn Độ không thực hiện những biện pháp để hạn chế tỷ lệ sinh. Thay vào đó, các yếu tố như mức sống cao hơn, giáo dục tốt hơn và kế hoạch hóa gia đình được cho là những lý do giúp giảm sự tăng dân số của đất nước.

Dân số là gì?

Dân số là tổng số người sống trên một lãnh thổ nhất định được tính vào một thời điểm nhất định. Thường thường, sau một thời gian định kì, người ta lại điều tra toàn bộ dân số của một nước để tìm hiểu các mặt dân số (thành phần, tỉ lệ gia tăng, cấu trúc, tuổi) nhằm có kế hoạch chính xác phát triển xã hội và kinh tế. Đó là tổng điều tra dân số.

Làn sóng già hóa dân số và sự tác động đến kinh tế thế giới - Redsvn.net

Khái niệm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên

Tỉ lệ gia tăng tự nhiên/ tỉ suất gia tăng tự nhiên đã đề cập đến sự khác biệt hay sự chênh lệch giữa tỉ lệ sinh thô và tỉ lệ tử vong thô của một dân số nhất định.

Sự gia tăng dân số tự nhiên được hiểu cơ bản là quá trình tái sản xuất dân cư, thế hệ già được thay thế bằng thế hệ trẻ. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cũng chính là số chênh lệch giữa tỉ lệ sinh và tử trong một khoảng thời gian thông thường sẽ là một năm trên một lãnh thổ nhất định, tính bằng phần trăm (%).

Gia tăng dân số ở Việt Nam

Ý nghĩa của tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên

– Tỉ lệ gia tăng tự nhiên cho biết, bình quân cứ 1000 dân số trong một năm, thì có bao nhiêu người tăng lên trong năm là kết quả của hai yếu tố sinh và tử.

– Tỉ lệ gia tăng tự nhiên có ưu điểm là dễ tính toán, không đòi hỏi nhiều số liệu. Song nó có nhược điểm là phụ thuộc chặt chẽ vào cơ cấu dân số theo độ tuổi, vì thế nó không được sử dụng trực tiếp để đánh giá mức độ tái sản xuất dân số.

– Do tỉ lệ tăng tự nhiên dân số trực tiếp phụ thuộc vào tỉ lệ sinh thô (CBR) và tỉ lệ tử vong thô (CDR), nên không bao giờ được dùng để đánh giá mức độ sinh hoặc kết quả công tác kế hoạch hóa gia đình.

Công thức xác định tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên

– Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có được tất cả các giá trị được tính toán cho mỗi quốc gia trên toàn thế giới để từ đó lên kế hoạch về hỗ trợ từng quốc gia.

– WHO sử dụng các giá trị của tốc độ gia tăng tự nhiên để đánh giá tiền tệ, nguồn nhân lực và sự hỗ trợ về mặt kĩ thuật họ đã cung cấp cho từng quốc gia.

– Công thức xác định tỉ lệ gia tăng tự nhiên như sau:

Tỉ lệ tăng tự nhiên = (Tỉ lệ sinh thô – Tỉ lệ tử vong thô) / 10

Các giá trị của tỉ lệ sinh thô và tử vong thô là tính trên 1000 người tuy nhiên kết quả tính toán tỉ lệ gia tăng tự nhiên là ở dạng phần trăm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Liên hệ ngay

Liên hệ
"