Phái sinh là gì

Kiến thức chứng khoán phái sinh - VNDIRECT mang đến cho khách hàngVNDIRECT

Phái sinh hay chứng khoán phái sinh là thuật ngữ xuất hiện nhiều trong thuật ngữ chứng khoán và nền tảng chứng khoán. Cùng tìm hiểu về phái sinh là gì và thuật ngữ chứng khoán phái sinh.

CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH LÀ GÌ?

Giá trị của Chứng khoán phái sinh được định nghĩa bởi giá của một tài sản cơ sở, các bên tham gia hợp đồng được quy định quyền lợi và/hoặc nghĩa vụ của họ với việc thanh toán và/hoặc chuyển giao tài sản cơ sở với mức giá đã thỏa thuận trước vào một thời điểm nhất định trong tương lai.

Kiến thức chứng khoán phái sinh - VNDIRECT mang đến cho khách hàngVNDIRECT

Chứng khoán phái sinh có thể có tài sản cơ sở bao gồm các hàng hóa như nông sản, kim loại, v.v. hoặc các công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất, v.v.

Chứng khoán phái sinh gồm những loại nào 

  • Một hợp đồng kỳ hạn là một thỏa thuận giữa hai bên tham gia để mua và bán một loại tài sản với mức giá đã được xác định trước tại thời điểm hiện tại, và sẽ được thực hiện ở một thời điểm nhất định trong tương lai.
  • Hợp đồng tương lai là loại hợp đồng kỳ hạn được định nghĩa, được niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.
  • Người nắm giữ hợp đồng quyền chọn có quyền mua hoặc bán một loại tài sản cơ sở tại một thời điểm nhất định trong tương lai với mức giá đã được xác định trước, mà không có nghĩa vụ. Người bán hợp đồng phải thực hiện giao dịch khi người nắm giữ hợp đồng quyền chọn thực hiện quyền. Hợp đồng quyền chọn bao gồm cả quyền chọn mua và quyền chọn bán.
  • Hợp đồng Hoán Đổi là một thỏa thuận giữa hai bên về việc trao đổi các dòng tiền phát sinh từ các công cụ tài chính trong tương lai. Thỏa thuận này sẽ xác định thời điểm hoán đổi và cách tính toán cụ thể của dòng tiền đó.

Chứng khoán phái sinh bán khống là gì? Có những lợi ích/rủi ro như thế nào? - JCP Media Roomvattuaz.vn

Hợp đồng tương lai sẽ là sản phẩm chứng khoán phái sinh đầu tiên được niêm yết và giao dịch trên thị trường Việt Nam, bao gồm Hợp đồng tương lai trên chỉ số cổ phiếu (VN30 và HNX30) và Hợp đồng tương lai trên trái phiếu chính phủ (kỳ hạn 5 năm). Đây là sản phẩm được lựa chọn trước tiên bởi tính chất đơn giản, tài sản cơ sở có độ rủi ro thấp và có tính đại diện cao. Nguyên tắc giao dịch của Hợp đồng tương lai không quá khác biệt so với giao dịch cổ phiếu trên thị trường cơ sở.

Giao dịch hợp đồng tương lai có gì khác biệt so với giao dịch cổ phiếu

Giao dịch Hợp đồng tương lai tương tự như giao dịch cổ phiếu, nhưng có một số điểm khác biệt. Nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch thông qua giao dịch khớp lệnh hoặc giao dịch thoả thuận, và các Hợp đồng tương lai sẽ có bảng giá riêng biệt. Nhà đầu tư có thể đặt lệnh và khớp lệnh dựa trên kỳ vọng của mình về xu hướng của chỉ số. Nếu họ kỳ vọng chỉ số tăng, họ sẽ mua hợp đồng tương lai chỉ số; nếu họ kỳ vọng chỉ số giảm, họ sẽ bán hợp đồng tương lai chỉ số. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý chọn hợp đồng có tháng đáo hạn phù hợp, vì các hợp đồng tương lai sẽ đáo hạn.

Đối với các cổ phiếu trên thị trường cơ sở, nhà đầu tư cần có đủ số tiền và số lượng cổ phiếu để tham gia giao dịch. Tuy nhiên, đối với Hợp đồng tương lai, nhà đầu tư không cần có đủ số tiền hoặc số lượng tài sản cơ sở để tham gia giao dịch. Để tham gia giao dịch Hợp đồng tương lai, nhà đầu tư cần hiểu rõ hai hoạt động chính: Ký quỹ và thanh toán hàng ngày.

KÝ QUỸ HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO

Khi tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh, việc ký quỹ là một trong những điểm khác biệt so với giao dịch cổ phiếu. Ký quỹ đóng vai trò như một khoản đặt cọc để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ của hai bên khi tham gia hợp đồng. Trung tâm lưu ký sẽ xác định tỉ lệ ký quỹ ban đầu cho mỗi loại hợp đồng khác nhau.

Ký quỹ là gì? Quyền, nghĩa vụ của các bên trong ký quỹvattuaz.vn

.Nhà đầu tư phải gửi một khoản tiền hoặc chứng khoán tới Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của giao dịch chứng khoán phái sinh. Theo quy định hiện hành, tỷ lệ ký qũy bằng tiền không được thấp hơn 80% giá trị tài sản ký quỹ.

Thời gian giao dịch của chứng khoán phái sinh như thế nào 

Thời gian mở cửa của thị trường phái sinh để giao dịch hợp đồng tương lai sẽ sớm hơn thị trường cơ sở 15 phút, nhưng kết thúc cùng lúc với thị trường cơ sở. Cụ thể như sau: Sáng: Mở cửa định kỳ: 8h45 – 9h00 Khớp lệnh liên tục: 9h00 – 11h30 Giao dịch thỏa thuận: 8h45 – 11h30 Nghỉ trưa: 11h30 – 13h00 Chiều: Khớp lệnh liên tục: 13h00 – 14h30 Đóng cửa định kỳ: 14h30 – 14h45 Giao dịch thỏa thuận: 13h00 – 14h45

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Liên hệ ngay

Liên hệ
"