Tại sao số âm không có căn bậc hai

What are Square Numbers? Explained for Kids | Teaching Wiki

Số âm là một số có giá trị nhỏ hơn số 0, và sử dụng dấu trừ để biểu thị.Số âm là một kiểu số trong toán học, mà giá trị của nó là bằng với giá trị tuyệt đối của số dương tương đương. Nó được biểu diễn bằng dấu trừ trước số. Nhưng điều đặc biệt là số âm không có căn bậc 2, cùng tìm hiểu vì sao số âm không có căn bậc 2 trong bài viết dưới đây.

Tại sao số âm không có căn bậc 2

Để hiểu tại sao số âm không có căn bậc 2 chúng ta cần biết rằng Căn bậc 2 của một số là một số bằng bình phương của số đó. Số mũ của căn bậc 2 phải được chọn để kết quả của phép tính bằng số cần tìm căn bậc 2. Ví dụ, căn bậc 2 của 4 là 2 (2^2=4) và căn bậc 2 của 9 là 3 (3^2=9).

What are Square Numbers? Explained for Kids | Teaching Wiki

Đối với các số âm, sau khi bình phương thì giá trị bìng phương của 1 số âm cũng lớn hơn không. Vì vậy số âm không có căn bậc 2 vì đơn giản không có số âm nào thỏa mãn điều kiện là giá trị bình phương của 1 số thực bất kỳ.

Ta có thể giải thích: Số âm không có căn bậc 2 vì căn bậc 2 là một hàm số trả về giá trị lẻ với các giá trị x dương. Trong khi đó, các số âm có thể không trả về giá trị lẻ và không thể trả về giá trị số dương. Bởi vậy, căn bậc 2 của một số âm không thể được xác định một cách hợp lý.

Tìm hiểu thêm số âm là gì 

Số âm là một kiểu số trong toán học, mà giá trị của nó là bằng với giá trị tuyệt đối của số dương tương đương. Nó được biểu diễn bằng dấu trừ trước số. Ví dụ, -5 là một số âm. Số âm được sử dụng rộng rãi trong toán học và các lĩnh vực liên quan, như vật lý, kinh tế, định lượng học và tài chính. Chúng ta cũng có thể sử dụng các phép tính với số âm như các phép tính với số dương.

Số Âm" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Bình phương là gì 

Bình phương là phép tính đặt tất cả các giá trị của một số một vào nhân với chính nó. Kết quả của bình phương của một số là số tích được từ việc nhân chính nó với chính nó. Ví dụ, bình phương của số 3 là 3 x 3 = 9.

How to Square Fractions: 12 Steps (with Pictures) - wikiHow

Căn bậc hai số học

Biểu diễn toán học của căn bậc 2 thường được viết dưới dạng √a hoặc a^(1/2), trong đó a là số bất kỳ. √a hoặc a^(1/2) là số cần tìm, mà khi bình phương nó bằng a. Ví dụ, √4 = 2 hoặc 2^(1/2) = 2, vì 2 * 2 = 4.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Liên hệ ngay

Liên hệ
"