Thế nào là nhà nước pháp quyền

Ý thức pháp luật là gì? Vai trò của ý thức pháp luật - HILAW.VN

Nhà nước pháp quyền được nhắc đến nhiều trong việc xây dựng và áp dụng pháp luật. Nó được hiểu là một hệ thống pháp luật và quyền lực của một nhà nước để đảm bảo sự an toàn, bình đẳng và quyền lợi của công dân.

Mục tiêu của nhà nước pháp quyền 

Mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam được quy định trong Hiến pháp nhằm đảm bảo sự bình đẳng, quyền lợi và sự an toàn của công dân, bảo vệ quyền lợi của các tổ chức và cá nhân, và đảm bảo sự phát triển bền vững của xã hội.

Pháp quyền là gì? Những thông tin cần chú ý [Cập nhật 2023]vattuaz.vn

Thế nào là nhà nước pháp quyền

 Pháp quyền đảm bảo rằng mọi người đều được bảo vệ bởi các quyền lợi và trách nhiệm của pháp luật, và để duy trì trật tự xã hội.
Pháp quyền là một tư tưởng thể hiện quyền lực thống trị của pháp luật trong xã hội có nhà nước. Nó đảm bảo rằng mọi công dân và thể chế trong một quốc gia, nhà nước hoặc cộng đồng đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như nhau. Pháp quyền cũng đảm bảo rằng mọi người đều được bảo vệ bởi các quyền lợi và trách nhiệm của pháp luật, để điều chỉnh các quan hệ xã hội và duy trì trật tự xã hội.
Nhà nước Pháp Quyền là một hệ thống pháp luật dân chủ, được tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Nó phản ánh công lí và phù hợp với quyền tự nhiên của con người.
Một số quan niệm về pháp quyền trên thế giới

Ví dụ về nhà nước pháp quyền

Khái niệm “Nhà nước pháp quyền XHCN” đã được nêu ra lần đầu tiên tại Hội nghị lần thứ hai của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII (ngày 29/11/1991) tại Việt Nam. Nó đã được khẳng định lại tại Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII của Đảng năm 1994 và trong các văn kiện khác của Đảng. Đại hội lần thứ X và XI của Đảng cũng đã có bước tiến trong việc nhận thức về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam.

Tại các Đại hội lần thứ X và XI của Đảng, nhận thức về việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta đã được cải thiện.

Mối quan hệ giữa pháp luật và quyền lực trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lịch sử hình thành và phát triển nhà nước pháp quyền

Từ thời cổ đại, khi con người bị đặt dưới sự cai trị tùy tiện, độc đoán của nhà cầm quyền, tư tưởng nhà nước pháp quyền đã được hình thành. Từ đó, ý tưởng về một nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở pháp luật, cai trị, quản lí xã hội bằng pháp luật đã xuất hiện. Sau hàng nghìn năm, tư tưởng nhà nước pháp quyền đã được phát triển và hoàn thiện. Trong thời kì này, tư tưởng đề cao vai trò của pháp luật trong đời sống nhà nước và xã hội, khẳng định chủ quyền nhân dân, bảo vệ quyền con người, và đòi hỏi pháp luật phải dân chủ, tiến bộ, phản ánh ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Từ cuối thế kỉ XIX trở đi, tư tưởng nhà nước pháp quyền đã được hiện thực hoá, trở thành một mẫu hình nhà nước lí tưởng, một xu thế tất yếu cần hướng tới của các nhà nước dân chủ trên thế giới. Vậy nên, trong thời kì hiện đại, vấn đề nhà nước pháp quyền được nghiên cứu rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới để xây dựng cơ sở lí luận vững chắc cho việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước theo xu hướng trở thành nhà nước pháp quyền. Câu hỏi đặt ra là: nhà nước pháp quyền là gì, nó có những đặc trưng nào, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của nó ra sao? Đây là những câu hỏi có thể được trả lời theo nhiều cách khác nhau, bởi vì nhà nước pháp quyền là hiện tượng phức tạp, đa diện, có thể được xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau.

Ý thức pháp luật là gì? Vai trò của ý thức pháp luật - HILAW.VN

Nhiều nhà khoa học cho rằng, trong ngôn ngữ hiện đại có hai thuật ngữ được sử dụng với nghĩa tương tự nhau là “Nhà nước pháp quyền” (Rechsstaat, L’état de droit) và “Chế độ pháp quyền” (The Rule of law), tuỳ theo ngôn ngữ của mỗi nước. Tuy nhiên, trên thực tế, hai thuật ngữ này có điểm thống nhất và điểm khác biệt nhau. Điểm chung của chúng là cả “nhà nước pháp quyền” và “chế độ pháp quyền” đều bắt nguồn từ những nguyên tắc cơ bản là: tính phổ biến của các chuẩn mực pháp lí, pháp luật phải công khai, các chuẩn mực pháp lí phải rõ ràng và không hồi tố. Tuy nhiên, “chế độ pháp quyền” có xu hướng nhấn mạnh nhiều hơn đến sự tham gia của người dân vào một quá trình chính trị có trật tự, trong khi thuật ngữ “nhà nước pháp quyền” thì nhấn mạnh đến nhà nước, chỉ các đặc trưng cụ thể của một nhà nước nào đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Liên hệ ngay

Liên hệ
"